Vape – Allt du bör veta e-cig

När du vape värmer du upp e-vätska, som kan innehålla föroreningar som gifter, till en aerosol. E-cigaretter kan innehålla en metallspole gjord av en legering av krom, järn och nickel. Dessa metaller kan bilda okända föreningar, inklusive nikotin och tjära, när vätskan värms upp. Vissa av dessa föroreningar kan vara kopplade till sjukdomar. Street vape […]